• Stefan Ion - 0725.881.823
  • Adrian Dumitrescu - 0773.844.267
  • creneloffice@gmail.com

CERTIFICAT URBANISM

Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii incepe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism in scopul obtinerii, ca act final, a autorizatiei de construire.

Asadar, in situatia in care dorim sa obtinem o autorizatie de constructie, prima operatiune ce se impune a fi desfasurata este aceea de a obtine certificatul de urbanism.

Potrivit legiuitorului, certificatul de urbanism se emite si in urmatoarele situatii:

a) in vederea concesionarii de terenuri, potrivit legii;
b) in vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de “Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;
c) pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara, atunci cand operatiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil.

Retinem faptul ca operatiunile juridice mai sus mentionate, efectuate in lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.